OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY od 24. května

Je umožněna osobní přítomnost účastníků na kurzech za následujících podmínek:

  • max. počet lidí ve třídě nesmí přesáhnout 50 % kapacity míst k sezení
  • každá přítomná osoba se musí prokázat:

  - negativním výsledkem PCR testu ne starším než 7 dnů nebo

  - negativním výsledkem antigenního testu, který není starší než 3 dny (72 hodin) nebo

  -  potvrzením o aspoň 1. dávce očkování proti covidu-19 (od 1. dávky už uplynulo aspoň 22 dnů, v případě jednodávkové vakcíny je lhůta 14 dnů) nebo

  - potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech (v současné době musí být bez

    příznaků onemocnění)

  • po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce) je nutné mít respirátor.

 Výše uvedená opatření se vztahují i na konání všech zkoušek ve škole (CILS, Goethe, státní zkoušky, zkouška z češtiny A1…), rovněž s platností od 24. 5.

Podrobnější informace dostanete od svých vyučujících.

Děkujeme vám všem, že jste nám zůstali věrni a poctivě se účastnili online výuky. Těšíme se na setkání ve škole.