Informace o jazykových kurzech

Kurzy se dělí na několik skupin. Výuka ve většině kurzů  probíhá od začátku září do konce června, některé kurzy začínají od října, krátkodobé kurzy i v průběhu školního roku. Ne u všech jazyků je zajištěna výuka ve všech typech kurzů. Pokud se jedná o víceletý kurz, není nutné začínat od prvního ročníku a je možné se přihlásit i do vyšších ročníků. Do jakéhokoli kurzu lze přistoupit – je-li v něm volné místo – i v průběhu školního roku; naopak lze kdykoli z kurzu vystoupit (viz. Storno podmínky) nebo přestoupit do kurzu nižší či vyšší pokročilosti.

Jazyková pokročilost studenta

ZAČÁTEČNÍK - nikdy se daný jazyk neučil.

MÍRNĚ POKROČILÝ - učí se asi dva až tři roky, dokáže mluvit o sobě, o své rodině a jako turista se v zahraničí domluví.

STŘEDNĚ POKROČILÝ - učí se 4 až 5 let, dokáže se domluvit v každé situaci, i když ne bezchybně, umí vést dialog s rodilým mluvčím, má bohatou slovní zásobu ze všech oblastí každodenního života.

POKROČILÝ - učí se už 6 až 8 let, se slovníkem dokáže číst knihy v originále, jeho psaný projev se blíží projevu rodilého mluvčího, ústně se dokáže bezchybně vyjadřovat.

Základní kurzy

Vhodné pro: úplné začátečníky až mírně pokročilé. Doba trvání kurzu: 3 až 4 roky. V těchto kurzech se seznámíte se základy jazyka. Na konci kurzu máte možnost složit státní základní jazykovou zkoušku.

Střední kurzy

Vhodné pro: středně pokročilé. Doba trvání kurzu: 2 až 3 roky. Střední kurzy navazují na základní kurzy a jsou určeny také pro absolventy státní jazykové zkoušky základní. Střední kurzy postupují rychleji než konverzační kurzy a jsou tedy náročnější. Dále prohlubují vaše znalosti a na jejich konci dosáhnete úrovně státní jazykové zkoušky všeobecné. Pouze u angličtiny je před vstupem do kurzu nutno napsat vstupní test.

Konverzační kurzy

Vhodné pro: středně pokročilé až pokročilé. Doba trvání kurzu: neomezená. Jsou určeny pro posluchače, kteří si chtějí udržet a rozšířit svoje znalosti a vyhovuje jim pomalejší tempo.

Přípravné kurzy

Vhodné pro: zájemce o složení příslušné jazykové zkoušky. Doba trvání kurzu: 1 rok nebo 3, 4 či 6 měsíců. Cíleně připravují na konkrétní zkoušku. Poplatek za zkoušku není zahrnut ve školném. Některé zkoušky se skládají přímo v naší škole (státní zkoušky, CILS, Goethe certifikáty), cambridgeské zkoušky na British Council.

Překladatelské a tlumočnické kurzy

Vhodné pro: absolventy státní jazykové zkoušky všeobecné. Jsou určeny jak pro ty, kteří se již této činnosti aktivně věnují, tak pro ty, kteří chtějí jako překladatelé nebo tlumočníci teprve začít.