Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) vydáváme po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu). Osvědčení se vydává na základě písemného testu a ústního pohovoru.

Písemná část se kládá ze tří částí – test na porozumění čtenému textu (trvá 35 minut), test na porozumění slyšenému textu (trvá 25 minut) a test gramaticko-lexikálních struktur (trvá 40 minut).

Při ústní zkoušce – která trvá 15 minut – kandidát nejprve krátce pohovoří o sobě (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku) a pak si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího.

Poplatek: 1.500,- Kč. (úhrada osobně v kanceláři školy nebo převodem)


Nejbližší termín pro zkoušku z češtiny:  středa 1. 3. 2017 v 10.30 hod.,  v budově JŠ Kotlářská. Přihlášky emailem (sjs-brno@sjs-brno.cz), uveďte své jméno, příjmení, telefon a vybrané datum zkoušky.

Další termíny: středa 21. 6. -  v 10:15

Ostatní jazyky - termín po domluvě.

Kompletní cvičný test z angličtiny, včetně poslechu, instrukcí a klíče si můžete stáhnout zde.