STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1  středa v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

17. 5. 2019

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

24. 5. 2019

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

24. 5. 2019

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

 

Němčina

 

Goethe-Zertifikat

NěmčinaA1

 Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti)

15. 5. 2020

 

 

15. 5. 2020

B1

 


B2

 


13. 1. 2020
25. 5. 202014. 10. 2019
22. 11. 2019
20. 1. 2020
24. 4. 2020
1. 6. 2020
31. 8. 2020

C1

 

C2


22. 11. 2019
20. 1. 2020
24. 4. 2020
5. 6. 2020

2. 12. 2019
8. 6. 2020

 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

3. prosince 2019

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (Cervantes Institut)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz