STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1 - 2 středy v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

17. 5. 2019

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

24. 5. 2019

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

24. 5. 2019

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

 

Němčina

 

Goethe-Zertifikat

Němčina

 A1

 

Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

 

Fit in Deutsch A2
(zkouška pro děti)


21. 1. 2019
20. 5. 2019

 
30. 11. 2018
3. 5. 2019

 21. 1. 2019
20. 5. 2019

 30. 11. 2018
3. 5. 2019

B1

 

B221. 1. 2019
27. 5. 201923. 11. 2018
25. 1. 2019
26. 4. 2019
3. 6. 2019
26. 8. 2019

C1

 

C2

   
 23. 11. 2018
25. 1. 2019
26. 4. 2019
7. 6. 2019
26. 8. 2019


3. 12. 2018
10. 6. 2019

 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

6. prosince 2018

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (Cervantes Institut)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz