STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2016/2017

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1 - 2 středy v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

19. květen 2017

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

26. květen 2017

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

26. květen 2017

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

 listopad 2017

Němčina

listopad 2017

Goethe-Zertifikat

Němčina

A1


A2

25. 9. 2017

25. 9. 2017

            B1

            B2

25. 9. 2017


28. 8. 2017

 C1

         28. 8. 2017

C2

4. 12. 2017

CILS

Italština

všechny pokročilosti

8. červen 2017

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

12. května 2017 (A2, B1 escolar)
13. května (B2, C1)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz