STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1 - 2 středy v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

18. 5. 2018

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

25. 5.  2018

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

25. 5. 2018

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

 listopad 2017

Němčina

květen 2018

Goethe-Zertifikat

Němčina

A1

 

A2

15. 1. 2018
21. 5. 2018

15. 1. 2018
21. 5. 2018

B1

 

B2


22. 1. 2018
20. 4. 2018
28. 5. 2018

22. 1. 2018
20. 4. 2018
4. 6. 2018

C1

   25. 1. 2018
  20. 4. 2018
   7. 6. 2018

C2

11. 6. 2018

CILS

Italština

všechny pokročilosti

prosinec 2017

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

24. listopad 2017 (A2, B1 escolar)
25. listopad 2017 (B2, C1)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz