Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je škola zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení.

Rozhodnutím MŠMT a MPSV (vyhláška 249/2009 Sb.) má škola oprávnění pořádat jednoleté pomaturitní studium cizích jazyků.

Rozhodnutím MŠMT ze dne 3. 9. 2010 byla škole udělena akreditace k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb.).

Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, má dále akreditace pro:

  • státní jazykové zkoušky 3 úrovní pokročilosti - základní, všeobecné a speciální pro překladatele nebo tlumočníky
  • mezinárodní zkoušky z němčiny (Goethe certifikáty)
  • mezinárodní zkoušky z italštiny CILS
  • registraci na cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE
  • zkoušku z češtiny pro cizince k získání trvalého pobytu (úroveň A1)
  • získání Osvědčení o základní znalosti jazyka (úroveň B1)