VRACENÍ ŠKOLNÉHO – STORNO PODMÍNKY

platné pro školní rok 2024/2025

Obecné podmínky:

 • Na vrácení školného není zákonný nárok.

 • Školné se skládá z kurzovného (které se liší podle počtu hodin týdně a pokročilosti kurzu) a zápisného v jednotné výši 500 Kč.

 • Školné nelze převést na další školní rok, ani na jinou osobu.

 • Tyto storno podmínky platí pro celoroční kurzy (6-10 měsíční) a pouze tehdy, pokud bylo školné uhrazeno najednou.
 • Při výstupu z kurzu kratšího než 6 měsíců se školné nevrací.

Zrušení kurzu ze strany školy:

 • kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka

 • kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s posluchačem o přeřazení do jiného kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny

Výstup posluchače z kurzu:

 • posluchač musí oznámit výstup z kurzu buďto PÍSEMNĚ (stačí emailem) nebo osobně v kanceláři školy

 • nárok na vrácení části školného je pouze u celoročních kurzů (v délce 6–10 měsíců), pokud posluchač zaplatil celé školné najednou

 • při výstupu z kurzu krátkodobého (2–5 měsíců) se školné nevrací 

 • částka ke vrácení se vypočítává z ceny, kterou posluchač zaplatil 

 

Výstup z kurzu:

Nevrací se

Vrací se 

nejpozději jeden pracovní den 
před zahájením kurzu

zápisné 500 Kč

kurzovné za celý rok

od zahájení kurzu do 31. 12. 2024

 

zápisné 500 Kč

+ částka za odchozené měsíce (včetně měsíce, kdy byl oznámen výstup)

+ stornopoplatek 2 000 Kč (kurzy s cenou do 9.000 Kč) nebo 2.500 Kč (kurzy s cenou nad 9.000 Kč)

zbývající částka

výstup po 1. 1. 2025

není nárok na vrácení školného

               --

 

 

 

 Vrácené školné nelze vyplatit v hotovosti, pouze bankovním převodem.

PRO JEDNOLETÉ (POMATURITNÍ) STUDIUM PLATÍ SPECIÁLNÍ STORNOVACÍ PODMÍNKY:

 • odhlášení z kurzu do 31. 8. - nevrací se zápisné 500 Kč, vrací se kurzovné v zaplacené výši

 • výstup z kurzu v září  z důvodu přijetí na VŠ - při odhlášení od 1. do 8. září - nevrací se zápisné 500 Kč, vrací se kurzovné po odpočtu částky za výuku v prvním týdnu; při odhlášení od 9. do 30. září - nevrací se zápisné 500 Kč, vrací se kurzovné po odpočtu částky za výuku za celé září

 • výstup z kurzu po 1. říjnu, nejpozději však do 31. 1. 2025 - nevrací se zápisné 500 Kč, nevrací se kurzovné za odchozené měsíce + 1 měsíc navíc (příklad: student se odhlásí z jednoletého kurzu 31. ledna - dostane vráceno kurzovné za měsíce březen až červen)

 • při výstupu od 1. 2. 2025 není nárok na vrácení školného

Školné se nevrací:

 • pokud posluchač uhradil školné pouze za pololetí (platba školného ve 2 splátkách) - neplatí pro pomaturitní studium

 • za zameškané hodiny, pokud posluchač v průběhu školního roku jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje svůj kurz

 • PŘI VÝSTUPU PO 1. 1. 2025 (odpolední a večerní kurzy) nebo po 1. 2. 2025 (pomaturitní studium)

Přestup posluchače do jiného kurzu:

 • o vyšším počtu hodin – posluchač musí doplatit rozdíl v ceně (doplácí se cena, která je ke dni přestupu aktuální) 

 • o nižším počtu hodin – pokud přestoupí před jeho zahájením, vrací se rozdíl v ceně mezi cenou aktuální v den přestupu a cenou zaplacenou), při přestupu v průběhu školního roku se rozdíl v ceně nevrací.