Časté dotazy

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Sekce je rozdělena na odpovědi týkající se jazykových kurzů a s nimi spojených zkoušek. Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktního formuláře.

Buď vyplňte elektronickou přihlášku na našich webových stránkách nebo přijďte osobně do kanceláře školy.

Orientačně odhadnout svou pokročilost vám pomůže test úrovně, který najdete na těchto stránkách (spolu s návodem, jak si vybírat z naší nabídky). Chcete-li přesnější výsledek, obraťte se na zástupkyně pro jednotlivé jazyky (viz záložka Kontakt) a domluvte si konzultaci nebo napsání dalšího testu přímo u nás ve škole. U některých kurzů je napsání testu přímo podmínkou zápisu.

Ne. Do kteréhokoli kurzu můžete přistoupit i v průběhu školního roku, zaplatíte jen adekvátní část školného.

Ano, každý zájemce může navštívit první hodinu v kurzu zdarma a teprve poté se přihlásit a uhradit školné.

Ano, samozřejmě. Podmínky vystoupení upravují Storno podmínky, které najdete v patičce webových stránek.

Poraďte se s vyučujícím – doporučí vám, do kterého kurzu nižší nebo naopak vyšší pokročilosti byste mohl(a) přestoupit.

Maximum je 15, ale v naprosté většině kurzů je mnohem méně studentů – průměr je 8–10, v kurzech vysokých pokročilostí třeba jen 6–7.

Ne, do tohoto studia se může zapsat kdokoli a platí stejnou cenu jako „čerství“ maturanti. Ti mají jedinou výhodu – mají status studenta a stát za ně platí zdravotní pojištění.

V tom případě vám doporučujeme individuální kurz, kdy si můžete termíny jednotlivých hodin domlouvat (a podle potřeby posunovat či měnit) s vyučujícím. Cena je sice samozřejmě vyšší, ale zato budete mít vyučujícího jen pro sebe a výuka je tedy mnohem intenzivnější.

Všichni vyučující, kteří učí na naší škole, jsou absolventy daného jazyka buď na pedagogické nebo filozofické fakultě. U nás se vám opravdu nestane, že vás bude učit někdo, kdo je v učebnici jen o dvě lekce před vámi…

Ano. Angličtinu u nás vyučují 4 rodilí mluvčí a další rodilý mluvčí učí italštinu.

Jednotlivé absence hlásit nemusíte, ale pokud by se stalo, že z nějakého (např. zdravotního) důvodu budete chybět delší dobu (např. několik týdnů), je lepší dát svému vyučujícímu vědět (kontaktní emailový formulář pro každého učitele najdete v záložce O nás – Učitelé). Stačí také zavolat nebo napsat do zápisové kanceláře – vašemu učiteli vzkaz předáme.

Přes Vstup pro studenty se můžete dostat do schránky, kam váš učitel po každé hodině zapisuje, co se probralo a co je zadáno za domácí úkol. Jako uživatelské jméno napište číslo svého kurzu (ve formátu např. A201), heslem je kombinace písmen a číslic, kterou jste se dozvěděli v kurzu. Pokud ho nevíte nebo jste ho zapomněli, zavolejte do zápisové kanceláře.