Kvalita lektorů určuje kvalitu školy

A proto si na jejich výběru dáváme extrémně záležet.

Všichni naši vyučující vystudovali cizí jazyk na vysoké škole nebo si doplnili vysokoškolské vzdělání jazykovými zkouškami, někteří z nich jsou navíc rodilí mluvčí. Studenty, brigádníky či živnostníky bez potřebné kvalifikace u nás nenajdete.
Mgr. Jaroslava Andráši

Mgr. Jaroslava Andráši

Angličtina

Slávka vystudovala anglickou filologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě obecných kurzů učí anglicky např. i administrativní pracovníky, je spoluautorkou učebnic pro tuto profesní skupinu.

Mgr. Leona Čapková

Mgr. Leona Čapková

Angličtina

Leona vystudovala hned dvě vysoké školy – na Univerzitě Palackého v Olomouci obor ruský jazyk-hudební výchova a na Masarykově univerzitě v Brně pak anglický jazyk a literaturu.

Mgr. Daniela Čechová

Mgr. Daniela Čechová

Němčina

Daniela vystudovala němčinu na Pedagogické fakultě na Masarykově univerzitě v Brně. Za nejpřínosnější období studia považuje svůj výměnný pobyt na filologické fakultě v Lipsku a stipendijní pobyt ve Vídni.


Mgr. Jarmila Fabrigerová

Mgr. Jarmila Fabrigerová

Němčina

Jarmila vystudovala němčinu a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1973 nastoupila na SJŠ, kde vyučuje dodnes a je jednou z našich nejvěrnějších lektorek.

Mgr. Jana Fořtová

Mgr. Jana Fořtová

Angličtina

Jana vystudovala obor čeština-angličtina na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia strávila 3 měsíce na univerzitě v Leedsu a po promoci rok pracovala v Kanadě.

Mgr. Barbora Gabrielová

Mgr. Barbora Gabrielová

Angličtina

Bára vystudovala angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a už během studia absolvovala stáž na University of Worcester ve Velké Británii.

PaedDr. Olga Hortová

PaedDr. Olga Hortová

Francouzština Ruština

Olga vystudovala obor francouzština a ruština na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží na univerzitách ve Francii a v Rusku.

Ing. Silvie Ježková

Ing. Silvie Ježková

Němčina

Silvie se němčině intenzivně věnuje od roku 1997. Během studia na MZLU absolvovala různé studijní pobyty v Německu a Rakousku. Již při studiu na VŠ se začala věnovat individuální i skupinové výuce německého jazyka, ve které pokračuje dodnes.

PhDr. Eva Chalupová

PhDr. Eva Chalupová

Angličtina

Eva vystudovala angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala doktorát z teorie a dějin germánských literatur. Na SJŠ nastoupila krátce po skončení studií a má dlouholetou učitelskou praxi.

Mgr. Irma Charvátová

Mgr. Irma Charvátová

Angličtina

Irma získala vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština-angličtina. Kromě výuky se dlouhodobě věnuje také překladatelství – je lektorkou našich překladatelských kurzů.

Mgr. Karla Křehlíková

Mgr. Karla Křehlíková

Francouzština Italština

Kája vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor francouzština a italština. Na SJŠ učí už 19 let a je součástí týmu, který má na SJŠ na starost mezinárodní zkoušky z italštiny CILS.

PhDr. Iveta Kučerová

PhDr. Iveta Kučerová

Norština Angličtina

Iveta absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor moderní filologie angličtina-norština. Byla dvakrát na studijní stáži ve Velké Británii (Leeds, Hastings) a jednou v Norsku (Oslo).

Salvatore Marchese

Salvatore Marchese

Italština

Salvatore je rodilý italský mluvčí. Do České republiky přišel v roce 1995, nejprve učil na gymnáziu, poté na Slezské univerzitě a nakonec zakotvil na SJŠ. Díky svým bohatým zkušenostem je jedním ze zkoušejících u mezinárodní zkoušky z italštiny CILS.

Mgr. Dagmar Maršíková

Mgr. Dagmar Maršíková

Němčina

Dagmar vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor čeština a němčina. Učila na gymnáziu i vyšší odborné škole. Byla certifikovanou examinátorkou u zkoušek DSD.

Mgr. Alena Muchovičová

Mgr. Alena Muchovičová

Angličtina

Alena absolvovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a anglický jazyk. Na SJŠ nastoupila v roce 1990. Specializuje se na výuku v přípravných kurzech na cambridgeské zkoušky (FCE a CAE).

Mgr. Michaela Nováková

Mgr. Michaela Nováková

Němčina

Michaela vystudovala učitelství německého jazyka na Masarykově univerzitě a strávila příjemný čas v rakouském Grazu, kde vyučovala na místní základní škole. Již během studia se začala věnovat individuální a skupinové výuce německého jazyka.

Mgr. Marie Smolková

Mgr. Marie Smolková

Němčina

Marie úspěšně vystudovala germanistiku a klasickou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Celý život zůstala věrná SJŠ. Má oprávnění k činnosti soudního tlumočníka a překladatele z němčiny,

Mgr. Alice Škaloudová

Mgr. Alice Škaloudová

Angličtina

Alice vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština-angličtina. Během studií absolvovala stáž na univerzitě v Leedsu. Dlouhodobě spolupracovala s Britskou radou jako supervizor u cambridgeských zkoušek.

Bc. Ken Taylor

Bc. Ken Taylor

Angličtina

Ken je jedním z našich skvělých rodilých mluvčích. Narodil se v Americe, ale za svůj domov už považuje Českou republiku a doufá, že jednoho dne získá české občanství.

PhDr. Helena Ťoková

PhDr. Helena Ťoková

Angličtina

Helena vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor angličtina-čeština. Na SJŠ Brno učí od roku 1989, v roce 2009 pak nastoupila na post ředitelky školy.

Mgr. Jan Trna

Mgr. Jan Trna

Němčina

Honza vystudoval učitelství a překladatelství němčiny na Masarykově univerzitě. Svůj zájem o německojazyčnou literaturu a vysedávání u vody měl možnost utužit u Mohanu ve Würzburku, u Dunaje v Řeznu a Vídni i na pobřeží Baltu v Greifswaldu během badatelských pobytů v rámci svého doktorského studia.

Mgr. Iveta Zodlová

Mgr. Iveta Zodlová

Angličtina Italština

Iveta získala své vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor moderní filologie – angličtina-italština. Poté si doplnila pedagogické vzdělání, a získala tak odbornou způsobilost k výuce angličtiny a italštiny.

Mgr. Lenka Zouharová

Mgr. Lenka Zouharová

Němčina

Lenka je absolventkou oboru německá filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po škole si ještě doplnila pedagogické vzdělání.