Zpět na lektory

Mgr. Jan Trna

Honza vystudoval učitelství a překladatelství němčiny na Masarykově univerzitě. Svůj zájem o německojazyčnou literaturu a vysedávání u vody měl možnost utužit u Mohanu ve Würzburku, u Dunaje v Řeznu a Vídni i na pobřeží Baltu v Greifswaldu během badatelských pobytů v rámci svého doktorského studia.

Vedle psaní dizertace, ve které se zabývá soudobým německojazyčným švýcarským dramatem, vyučoval Honza na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU např. kurz psaní diplomových prací, němčinu pro historiky nebo vedl čtenářský klub pro bakalářské studenty. Věnuje se rovněž firemním kurzům i individuální výuce, přičemž se snaží efektivně spojovat rozšiřování slovní zásoby s prohlubováním znalostí gramatických struktur jazyka. Honza je činný i jako překladatel zejména uměnovědných textů a tlumočník na autorských čteních či besedách se spisovateli např. v rámci festivalu Meeting Brno, Ahoj Leipzig nebo na Lipském knižním veletrhu, kde spolupracoval s Českým rozhlasem Vltava.

Krom četby se Honza rád projede na cyklokrosovém kole nebo se zdokonaluje v angličtině.


Vyučuje jazyky: Němčina


Kontaktujte lektora

Chcete-li napsat tomuto lektorovi, použijte následující formulář. Dotaz přijde na jeho e-mail.