English version

Termíny

středa 18. 5. 2016  14.00
středa 25. 5. 2016  10.00
středa 15. 6. 2016  14.00
středa 22. 6. 2016  10.00

Na každý termín zkoušky je nutno se přihlásit nejpozději 2 DNY PŘEDEM (v pondělí před zkouškou do 12.00 hod.) buď vyplněním elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Na jeden termín musí být přihlášení minimálně DVA uchazeči.

Přihláška ke zkoušce

Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení, poslechu, a psaní. Po písemné části následuje zkouška, která prověřuje dovednost mluvení.

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA  
-----------------------------  
Čtení 20 minut
Poslech 35 minut
Psaní 15 minut
   
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 10 minut

Celkem trvá zkouška asi 1,5 hodiny.

Za každou část zkoušky může uchazeč získat maximálně 20 bodů. V každé části musí získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhne 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůže se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musí opakovat. Pokud neuspěje u ústní části, musí také opakovat celou zkoušku.

Co dělá uchazeč při zkoušce
Při zkoušce čtení dostane text na čtení a píše odpovědi na odpovědní listy.
Při zkoušce poslechu dostane text, bude poslouchat CD a píše odpovědi na odpovědní listy.
Při zkoušce psaní dostane text a píše na odpovědní listy.
Při zkoušce mluvení odpovídá na otázky podle obrázků.

Poplatek
První zkouška je pro uchazeče s POUKAZEM zdarma.
Za další zkoušky uchazeč platí – za každou 1 500 Kč. Zkoušku může opakovat ve stejné, nebo v jiné škole, ale vždy na základě Potvrzení o nesložení zkoušky, které dostane, pokud u zkoušky neuspěje. Pokud uchazeč nemá Potvrzení o nesložení zkoušky, ani Poukaz, může další zkoušku skládat jen v omezeném množství termínů..

Ukázka zkoušky
Na těchto webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si může uchazeč vyzkoušet své znalosti z českého jazyka na úrovni A1.