Pokyny pro vypracování vzorového testu k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka – úroveň B1, anglický jazyk  

Pokud chcete vědět, zdali Vaše znalosti odpovídají úrovni B1, můžete si vyzkoušet tento vzorový test. Tento test není interaktivní – je třeba si jej vytisknout a zkontrolovat podle klíče. Testy jsou ve formátu PDF a nahrávky ve formátu MP3.

Pokyny pro vypracování testu: 

  • test se skládá ze tří částí
  • v žádné části není dovoleno používat slovník
  • 1. část – porozumění čtenému textu (testy A a B), časový limit 35 minut, za každou správnou odpověď je 1 bod
  • 2. část – porozumění slyšenému textu (testy C, D a E), délka nahrávky je 25 minut, za každou správnou odpověď je 1 bod 
  • 3. část – gramaticko-lexikální struktury (testy F, G a H), časový limit 40 minut, za každou správnou odpověď je 1 bod 
  • Poznámka k hodnocení 3. části:
  • v testech G a H musí být odpovědi zcela bez chyby, je-li v odpovědi gramatická, lexikální nebo pravopisná chyba, je celá položka špatně a je hodnocena 0 body
  • maximální počet bodů za všechny části je 70
  • pro složení písemné části zkoušky je třeba dosáhnout 42 bodů, což je 60 %

Testy A–H (porozumění čtenému a slyšenému textu, gramaticko-lexikální struktury)
Nahrávka porozumění slyšenému textu – test C (6,5 MB), test D (7,5 MB), test E (9,5 MB)
Texty nahrávek a klíč k testům A–H