American History, The USA: Geography and Society

Anglické výukové materiály

M. Berka

Tento učební text byl zpracován jako podklad pro přípravu uchazečů o složení státní všeobecné jazykové zkoušky z angličtiny - viz. vyhláška MŠMT ČR č.526/1992 Sb. Nové vydání je přepracováno v souladu s nejnovějšími událostmi. V první části příručka shrnuje nejdůležitější historické etapy a události dějin USA, včetně významných osobností. Druhá část je věnována reáliím, geografickému členění USA a fungování společenských institucí. Vedle socioekonomických fakt jsou obsahem příručky otázky, testy a mapky, které napomáhají snadnějšímu zvládnutí studovaného materiálu.

Dostupnost: skladem

100 (vč. DPH)


Koupit