British History, Britain: Geography and Society, English-Speaking Countries

Anglické výukové materiály

E. Chalupová a L. Kyzlinková

Tento učební text byl zpracován jako podklad pro přípravu uchazečů o složení státní všeobecné jazykové zkoušky z angličtiny - viz. vyhláška MŠMT ČR č.526/1992 Sb. Ve třech částech příručka shrnuje nejdůležitější historické etapy a události dějin Británie, včetně významných osobností, a poskytuje informace o reáliích Británie a dalších anglicky mluvících zemí (Kanady, Austrálie a Nového Zélandu). Vedle informací o geografickém členění, fungování společenských institucí a socioekonomických dat jsou obsahem příručky otázky, cvičení, testy, mapky, ilustrace a úkoly, které vedou studenty ke sledování aktuální situace ve zmíněných zemích. Materiál může také sloužit v různých kurzech vyšší pokročilosti k cílenému obohacení slovní zásoby ke konverzaci a rozšířený kulturní přehled napomůže kvalifikovanější práci s překlady a tlumočením.

Dostupnost: skladem

120 (vč. DPH)


Koupit