Geschichte und Landeskunde der deutschsprachigen Länder

Německé výukové materiály

J. Baják a D. Došková

Tento učební text byl zpracován jako podklad pro přípravu uchazečů ke složení státní jazykové zkoušky všeobecné z němčiny - viz vyhláška MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. Obsahuje přehled nejdůležitějších etap v historii Německa a Rakouska a reálie Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska. V publikaci jsou shrnuty nejvýznamnější historické události včetně známých osobností politického, kulturního a vědeckého života a důležitá fyzicko- a socioekonomickogeografická data. 2. rozšířené a přepracované vydání.

Dostupnost: skladem

180 (vč. DPH)


Koupit