Konverzace pro mírně pokročilé /N215

2h | úterý - 15.30-17.00

Probíhá v období 1. 10. 2024 - 24. 6. 2025 | Vstupní úroveň: B1, A2+ | Výstupní úroveň: B1+


Přihláška

Cena kurzu: 9 800 Kč

(pro minimálně 5 posluchačů)
Zlevněná cena: 9 300 Kč (pro studenty do 26 let a seniory od 65 let)

V tomto kurzu dochází k fixování již osvojeného učiva na úrovni a jeho systematickému nácviku, dále k osvojování nových jevů a gramatických pravidel úrovně B1, vše komunikativní formou. Slovní zásoba zahrnuje každodenní situace zasazené do komunikačních situací. Učebnice: Motive B1 od lekce 28 a také aktuální materiály. 

Lektoři tohoto kurzu

Ještě nebylo stanoveno, kdo z našich lektorů bude tento kurz učit. Náš celý kolektiv si můžete prohlédnout zde.


Zeptejte se nás

Potřebujete ke kurzu více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás kurz vhodný? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.