Informace o jazykových kurzech

Výuka ve většině kurzů  probíhá buď od začátku září nebo října a trvá do konce května či června. Krátkodobé kurzy začínají i v průběhu školního roku. Ne u všech jazyků je zajištěna výuka ve všech typech kurzů. Pokud se jedná o víceletý kurz, není nutné začínat od prvního ročníku a je možné se přihlásit i do vyšších ročníků. Do jakéhokoli kurzu lze přistoupit – je-li v něm volné místo – i v průběhu školního roku; naopak lze kdykoli z kurzu vystoupit (viz. Storno podmínky) nebo přestoupit do kurzu nižší či vyšší pokročilosti.

Jazyková pokročilost studenta

ZAČÁTEČNÍK - nikdy se daný jazyk neučil.

MÍRNĚ POKROČILÝ - učí se asi dva až tři roky, dokáže mluvit o sobě, o své rodině a jako turista se v zahraničí domluví.

STŘEDNĚ POKROČILÝ - učí se 4 až 5 let, dokáže se domluvit v každé situaci, i když ne bezchybně, umí vést dialog s rodilým mluvčím, má bohatou slovní zásobu ze všech oblastí každodenního života.

POKROČILÝ - učí se už 6 až 8 let, se slovníkem dokáže číst knihy v originále, jeho psaný projev se blíží projevu rodilého mluvčího, ústně se dokáže bezchybně vyjadřovat.

Typy kurzů

Základní kurzy

Vhodné pro úplné začátečníky až mírně pokročilé. Doba trvání kurzu: 3 až 4 roky. V těchto kurzech se seznámíte se základy jazyka. Na konci kurzu máte možnost složit zkoušku Osvědčení o základní znalosti jazyka (úroveň B1).

Všeobecné kurzy

Vhodné pro středně pokročilé až pokročilé. Doba trvání kurzu: 2 až 3 roky. Všeobecné kurzy navazují na základní kurzy, dále prohlubují vaše znalosti a na jejich konci dosáhnete úrovně státní jazykové zkoušky všeobecné.

Konverzační kurzy

Vhodné pro středně pokročilé až pokročilé. Doba trvání kurzu: neomezená. Jsou určeny pro posluchače, kteří si chtějí udržet a rozšířit svoje znalosti a vyhovuje jim pomalejší tempo. V některých kurzech vyučují rodilí mluvčí, neprobírá se konkrétní učebnice, ale autentické cizojazyčné materiály.

Přípravné kurzy

Vhodné pro zájemce o složení příslušné jazykové zkoušky - státní nebo mezinárodní. Doba trvání kurzu: 1 rok nebo 3, 4 či 6 měsíců. Cíleně připravují na konkrétní zkoušku. Poplatek za zkoušku není zahrnut ve školném. Některé zkoušky se skládají přímo v naší škole (státní zkoušky, CILS, Goethe certifikáty), cambridgeské zkoušky na British Council.

Pouze u angličtiny je před vstupem do kurzu nutno napsat vstupní test.

Překladatelské a tlumočnické kurzy

Vhodné pro velmi pokročilé studetny, absolventy státní jazykové zkoušky všeobecné nebo jiné zkoušky úrovně C1. Jsou určeny jak pro ty, kteří se již této činnosti aktivně věnují, tak pro ty, kteří chtějí jako překladatelé nebo tlumočníci teprve začít.