Překladatelský a tlumočnický kurz (prezenční) /N202

2h | pondělí - 16.00-17.30

Probíhá v období 12. 10. 2020 - 31, 5, 2021 | Vstupní úroveň: C1, C2, C1+ | Výstupní úroveň: C2


Přihláška

Cena kurzu: 8 490 Kč

(cena při 5 posluchačích)

V kurzu budete za pomoci kvalitních studijních materiálů připraveni na státní jazykovou zkoušku speciální překladatelskou. Důraz je kladen na opakování gramatických a lexikálních struktur na úrovni C2 a  nácviku překladu z češtiny do němčiny a naopak.

Lektoři tohoto kurzu

  • Jan Trna

    Jan Trna

    Honza vystudoval učitelství a překladatelství němčiny na Masarykově univerzitě. Svůj zájem o německojazyčnou literaturu a vysedávání u vody měl možnost utužit u Mohanu ve Würzburku, u Dunaje v Řeznu a Vídni i na pobřeží Baltu v Greifswaldu během badatelských pobytů v rámci svého doktorského studia.

Zeptejte se nás

Potřebujete ke kurzu více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás kurz vhodný? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.