Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Institut Cervantes. Zkoušky se konají dvakrát ročně, v listopadu a květnu.

V současnosti existuje
šest úrovní (v souladu s SERR): A1, A2, B1, B2, C1, C2.  Stručný popis jednotlivých úrovní najdete zde

Uchazeči, kteří mají zájem zúčastnit se zkoušek DELE, musejí splňovat následující kritéria:

 1. Doložit, že v době, kdy se zapisují, nejsou občany státu, ve kterém je španělština úředním jazykem.
 2. Občané hispanofonních zemí, kteří pobývají ve státě, kde španělština není úředním jazykem, budou moci požádat o zápis, jestliže splní alespoň dvě z následujících podmínek:
 • Španělština není mateřským jazykem jednoho z rodičů.
 • Španělština není prvním jazykem, který se učili.
 • Nepoužívají španělštinu v běžném hovoru.
 • Ve španělštině neprobíhala část ani celek výuky, kterou prošli na prvním nebo na druhém stupni školní docházky.

Uchazeči, na které se vztahuje druhý článek, budou muset písemně stvrdit, že splňují alespoň dvě z uvedených podmínek. I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou veřejnost.

NEJBLIŽŠÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN – POUZE PRAHA
pátek 23. listopadu 2019 – všechny pokročilosti, zápis do 9. října 2019
pátek 17. dubna 2020 – všechny pokročilosti kromě C2, zápis do 19. února 2020
sobota 16. května 2020 – všechny pokročilosti, zápis do 18. března 2020

 

Jak se zapsat?

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na sekretariátu Institutu Cervantes v Praze

Zájemce předloží kopii dokladu totožnosti (OP či pasu) a uhradí poplatek za zkoušku na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na dálku

Zájemce zašle do Institutu Cervantes poštou (Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2) či e-mailem (cenpra@cervantes.es) jeden exemplář vyplněné a podepsané přihlášky (možno najít na http://diplomas.cervantes.es), společně s kopií dokladu totožnosti a potvrzením o platbě převodem na účet č. 68772007/2700 u UniCredit Bank Czech Republic a.s. (Jako variabilní symbol použije datum narození: například 01011991.)

Přihláška ke stažení a další informace:

http://praga.cervantes.es/cz/dele_spanelstina/zapis_na_zkousky_dele_spanelstina.htm

Další informace nalezdete zde: https://praga.cervantes.es/cz

Ceny zkoušek DELE

Plná cena

 • Úroveň A1 - 1375 Kč
 • Úroveň A2 - 1695 Kč
 • Úroveň B1 - 1950 Kč
 • Úroveň B2 - 2300 Kč
 • Úroveň C1 - 2750 Kč
 • Úroveň C2 - 2880 Kč