Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Institut Cervantes. Zkoušky se konají dvakrát ročně, v listopadu a květnu.

V současnosti existuje
šest úrovní (v souladu s SERR): A1, A2, B1, B2, C1, C2.  Stručný popis jednotlivých úrovní najdete zde

Uchazeči, kteří mají zájem zúčastnit se zkoušek DELE, musejí splňovat následující kritéria:

  1. Doložit, že v době, kdy se zapisují, nejsou občany státu, ve kterém je španělština úředním jazykem.
  2. Občané hispanofonních zemí, kteří pobývají ve státě, kde španělština není úředním jazykem, budou moci požádat o zápis, jestliže splní alespoň dvě z následujících podmínek:
  • Španělština není mateřským jazykem jednoho z rodičů.
  • Španělština není prvním jazykem, který se učili.
  • Nepoužívají španělštinu v běžném hovoru.
  • Ve španělštině neprobíhala část ani celek výuky, kterou prošli na prvním nebo na druhém stupni školní docházky.

Uchazeči, na které se vztahuje druhý článek, budou muset písemně stvrdit, že splňují alespoň dvě z uvedených podmínek. I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou veřejnost.

NEJBLIŽŠÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN – POUZE PRAHA

 

Jak se zapsat?

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na sekretariátu Institutu Cervantes v Praze

Zájemce předloží kopii dokladu totožnosti (OP či pasu) a uhradí poplatek za zkoušku na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na dálku

Zájemce zašle do Institutu Cervantes poštou (Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2) či e-mailem (cenpra@cervantes.es) jeden exemplář vyplněné a podepsané přihlášky (možno najít na http://diplomas.cervantes.es), společně s kopií dokladu totožnosti a potvrzením o platbě převodem na účet č. 68772007/2700 u UniCredit Bank Czech Republic a.s. (Jako variabilní symbol použije datum narození: například 01011991.)

Přihláška ke stažení a další informace:

http://praga.cervantes.es/cz/dele_spanelstina/zapis_na_zkousky_dele_spanelstina.htm

Další informace nalezdete zde: https://praga.cervantes.es/cz