Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) vydáváme po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu). Osvědčení se vydává na základě písemného testu a ústního pohovoru.

Písemná část se skládá ze tří částí – test na porozumění čtenému textu (trvá 50 minut), test na porozumění slyšenému textu (trvá cca 25 minut) a volný písemný projev (trvá 45 minut).

Při ústní zkoušce – která trvá 10-15 minut – kandidát nejprve krátce pohovoří o sobě (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku) a pak si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího. Otázky mohou být doplněny obrázky k danému tématu.

Poplatek: 2.500 Kč. (úhrada osobně v kanceláři školy nebo převodem)


Nejbližší termíny pro zkoušku z češtiny:

 

Po domluvě.


 

Zkouška se koná budově Jazykové školy Brno na adrese Kounicova 684/16. Přihlášky posílejte emailem (sjs-brno@sjs-brno.cz), uveďte své jméno, příjmení, telefon a vybrané datum zkoušky.
DALŠÍ TERMÍNY NA VYŽÁDÁNÍ – DLE DOMLUVY!

Ostatní jazyky - termín po domluvě.