Niveau Prüfungstermine 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch A1

 21.9. 2020

 Fit in Deutsch A1 (zkouška pro děti)   9.10. 2020

Goethe-Zertifikat A2

  21.9. 2020
  Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti)   9.10. 2020
Goethe-Zertifikat B1  21.9. 2020
Goethe-Zertifikat B2 

31. 8. 2020 

Goethe-Zertifikat C1  31. 8. 2020
Goethe-Zertifikat C2  30. 11. 2020
 Goethe-Test PRO  kdykoli dle domluvy

 

Zájemce o složení těchto zkoušek připravujeme v přípravných kurzech. Přihlásit se mohou i externí zájemci, kteří tyto kurzy nenavštěvovali. Ti si mohou domluvit na německém oddělení konzultaci k příslušné zkoušce. Chcete také vědět, jaká je úroveň Vašich jazykových znalostí? Udělejte si potom prosím test zde.

NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE.

Přihlásit se můžete nejpozději jeden kalendářní týden před termínem zkoušky.
Pozor!!! Přihláška je považována za platnou pouze tehdy, je-li v řádném registračním termínu  doručena do Jazykové školy s právem SJZ, Brno, Kotlářská 9, a zároveň uhrazen poplatek za zkoušku (tzn. platba musí být připsána na náš učet nejpozději 1 kalendářní týden před termínem zkoušky).
Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet školy nebo hotově v kanceláři školy.
Při pozdějším přihlášení si účtujeme manipulační poplatek 500 Kč! 

Účastník zkoušky obdrží potvrzení o přihlášení ke zkoušce e-mailem. Na písemnou část zkoušky se účastníci dostaví v den a hodinu, která je uvedena na webových stránkách. Termín ústní zkoušky se kandidát dozví ještě před konáním písemné části zkoušky. Obvykle se ústní část zkoušky koná ve stejný den jako písemná zkouška. Účastníci zkoušky jsou povinni seznámit se se zkušebním řádem a prováděcími předpisy v aktuálním znění. Prováděcí předpisy najdete u konkrétního popisu dané zkoušky.
Jazyková škola si vyhrazuje právo zkoušku v daném termínu nepořádat, pokud se přihlásí pouze 1 kandidát.
V takovém případě se po dohodě s kandidátem převede jeho přihláška na následující zkušební termín nebo mu bude navrácen uhrazený poplatek za zkoušku.

Zkouškový řád je zde.
Zkouškový řád pro kandidáty se specifickými potřebami je zde.

Ukázky zkoušek najdete na www.goethe.de/pruefungen

Výsledky zkoušek najdete zde.

Podrobné informace (úrovně zkoušky, termíny a ceny) najdete v sekci Zkoušky.

Bližší informace v kanceláři JŠ (viz výše) nebo u Mgr. Bukovské, pověřené vedením německé sekce, telefonicky - 731 507 378, nebo e-mailem - bukovska@sjs-brno.cz