STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2020/2021

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1  středa v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

květen 2023

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

květen 2023

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

květen 2023

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

termín není stanoven

Němčina

 termín není stanoven

Goethe-Zertifikat

NěmčinaA1

 

 Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

 

Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti)

 

22. 5. 2023

 

květen 2022

 

 

22. 5. 2023

 

květen 2022 

B1

 


B2

  

29. 5. 2023

 

21. 4. 2023
5. 6. 2023
28. 8. 2023

C1

 

 

C221. 4. 2023
12. 6. 2023
28. 8. 2023

 


12. 6. 2023


 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

květen 2023

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (http://praga.cervantes.es/cz)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz