Cambridge English: Key (KET)


Cena: 3 200 Kč

       

    Šlo objednat do 03.05.2023

Cambridge English: Key neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

Úroveň kvalifikace: pro velmi mírně pokročilé = A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška KET je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
  • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
  • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

KETČtení a psaníPoslechMluvený projev
Trvání 1 h 10 min 30 min 8-10 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%
 
Zkoušky se konají na British Council Brno. Většina se koná ve dvou dnech, výše uvedený termín se vztahuje k písemné části zkoušky. O termínu ústní zkoušky vás bude informovat British Council po přihlášení ke zkoušce. 

Na zkoušku se můžete přihlásiit přímo u nás ve škole – získáte slevu z ceny zkoušky a ušetříte časvše vyřídite z domu prostřednictvím svého počítače. PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI 3. 5. 2023!

Úhrada poplatku za zkoušku

  • převodem na náš účet (nejpozději 3. 5. 2023): 1091710247/0100, variabilní symbol 1010, do „Zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a  příjmení.

Jazyková škola Kounicova na cambridgeské zkoušky připravuje a registruje, zkoušku samotnou pořádá a organizuje British Council.

Adresa: The British Council, Solniční 12, Brno, tel.: 545 210 174, 545 211 069


Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.