Cambridge English: Preliminary (PET)


Cena: 3 300 Kč

       

    Šlo objednat do 30.04.2024

Cambridge English: Preliminary neboli Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

Úroveň kvalifikace: pro mírně pokročilé = B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška PET je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
  • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
  • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

PETČtení PsaníPoslech Mluvený projev
Trvání 45 min 45 min 30 min 12-17 min
Hodnocení (% z celku) 25 % 25 % 25 % 25 %
 
Zkoušky se konají na British Council Brno. Většina se koná ve dvou dnech, výše uvedený termín se vztahuje k písemné části zkoušky. O termínu ústní zkoušky vás bude informovat British Council po přihlášení ke zkoušce. 

Na zkoušku se můžete přihlásiit přímo u nás ve škole – získáte slevu z ceny zkoušky a ušetříte časvše vyřídite z domu prostřednictvím svého počítače.  PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI 30. 4. 2024!

Úhrada poplatku za zkoušku

  • převodem na náš účet (nejpozději 26. 4. 2024): 1091710247/0100, variabilní symbol 1010, do „Zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a  příjmení.

Jazyková škola Kotlářská na cambridgeské zkoušky připravuje a registruje, zkoušku samotnou pořádá a organizuje British Council.

Adresa: The British Council, Solniční 12, Brno, tel.: 545 210 174, 545 211 069


Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.