Cambridge English: Proficiency (CPE)


Cena: 5 350 Kč

       

    Šlo objednat do 30.04.2024

C2 Proficiency  neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek.

Úroveň kvalifikace: velmi pokročilá = C2 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku C2 Proficiency dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

  • porozumět téměř všemu, co slyšíte nebo čtete v angličtině
  • používat a chápat formální, akademický a hovorový jazyk
  • vyjednávat, argumentovat nebo projednávat detaily

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška C2 Proficiency se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení a gramatiku, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C2 ProficiencyČtení a gramatikaPsaníPoslechMluvený projev
Trvání 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%

Zkoušky se konají na British Council Brno. Většina se koná ve dvou dnech, výše uvedený termín se vztahuje k písemné části zkoušky. O termínu ústní zkoušky vás bude informovat British Council po přihlášení ke zkoušce. 

Na zkoušku se můžete přihlásiit přímo u nás ve škole – získáte slevu z ceny zkoušky a ušetříte čas – vše vyřídite z domu prostřednictvím svého počítače. PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI 30. 4. 2024!

Úhrada poplatku za zkoušku

  • převodem na náš účet (nejpozději 26. 4. 2024): 1091710247/0100, variabilní symbol 1010, do „Zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a  příjmení.

Jazyková škola Kotlářská na cambridgeské zkoušky připravuje a registruje, zkoušku samotnou pořádá a organizuje British Council.

Adresa: The British Council, Solniční 12, Brno, tel.: 545 210 174, 545 211 069


Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.