Státní jazyková zkouška všeobecná (úroveň C1)


Cena: 4 700 Kč

       

    Šlo objednat do 09.05.2024

Poplatek:  písemná část 4 700 Kč (ceny platí, přihlásí-li se 4). 

Platbu proveďte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Ke zkoušce se mohou přihlásit i ti, kteří neskládali státní jazykovou zkoušku základní. Na přihlášce je nutno uvést nejméně 5 knih (pouze beletrie, nejvíce 2 knihy od jednoho autora) v celkovém rozsahu nejméně 500 stran, které kandidát přečetl v originále.

Písemná část: test porozumění čteným textům (používání slovníků dovoleno), volný písemný projev na dané téma v délce asi 600 slov (používání slovníků dovoleno), test porozumění vyslechnutému textu (používání slovníků zakázáno), test gramatických a lexikálních struktur (používání slovníků zakázáno). Délka trvání písemné části zkoušky je 4 hodiny.

Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z několika možností, test správně×chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.

Ústní část: kandidát musí prokázat znalost historie a reálií příslušné jazykové oblasti, schopnost srozumitelně se vyjadřovat, bohatou slovní zásobu, správné používání gramatických struktur. Úroveň jazykových dovedností se blíží úrovni rodilého mluvčího.

Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje, a na základě podnětu (obrázek, krátký text). Součástí je také rozhovor o přečtených knihách a zkouška z historie a reálií.

Seznam konverzačních témat je ke stažení níže (formát PDF).

Angličtina, němčina, italština (reálie), francouzština (reálie), ruština (požadavky), španělština (reálie), čeština (reálie).

Zrušení přihlášky ke státní jazykové zkoušce

  1. pokud se kandidát odhlásí nejpozději 7 dnů před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 100 Kč;
  2. pokud se kandidát odhlásí ze zkoušky v době kratší jak 7 dnů (nejpozději však 1 den) před konáním písemné části SJZ, činí stornovací poplatek 500 Kč;
  3. pokud se kandidát z vážných osobních či zdravotních důvodů k písemné části SJZ nedostaví, tuto skutečnost oznámí škole ještě v den konání SJZ (telefonicky, emailem) a poté tuto skutečnost doloží (např. zprávou lékaře či potvrzením od zaměstnavatele), činí stornovací poplatek 1.000 Kč;
  4. po termínu konání písemné části SJZ nárok na vrácení úplaty za SJZ zaniká.

Zeptejte se nás

Potřebujete ke zkoušce více informací nebo si nejste jistí, zda je pro vás zkouška vhodná? Napište nám zprávu a my vám co nejdříve na dotazy odpovíme.